HƯỚNG DẪN VỀ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VÀ TÍNH TIỀN CHẬM NỘP KHI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ
 
Trả lời công văn số 1310/CTCTH-NVDTPC ngày 15/3/2024 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thanh toán nợ theo chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến hướng dẫn về xác định nghĩa vụ tài chính và tính tiền chậm nộp khi hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế đã có công văn số 764/TCT-QLN ngày 22/3/2021 trả lời Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (bản photocopy công văn số 764/TCT-QLN của Tổng cục Thuế kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ nghiên cứu công văn số 764/TCT- QLN ngày 22/3/2021 của Tổng cục Thuế nêu trên và căn cứ hồ sơ cụ thể để xử lý thu tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất (nếu có) khi hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết.

 

 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.