thue-24
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính về hợp nhất các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
1. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về hợp nhất các Thông tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

...

...

2. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

nckh luat 3

Luật Quản lý thuế năm 2019

nckh luat 3

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi...

nckh luat 3

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi...

nckh luat 3

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn...

nckh luat 3

Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản sửa đổi bổ sung (up to 2023)

nckh luat 3

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm...

1. Quản lý thuế - Luật - Số: 01/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 4 năm 2016
2. Quản lý thuế - Nghị định - Số: 31/VBHN-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022
3. Quản lý thuế - Thông tư - Số: 21/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN

lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ KHI DOANH...

Nguồn: Công văn số 18602/CTBDU-TTHT Ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Cục thuế tỉnh Bình Dương V/v chính sách thuế
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Nguồn: Công văn 9199/CTBRV-TTHT Ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu.
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nguồn: Công văn số 5957/CTDAN-TTHT Ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng V/v khấu trừ thuế GTGT qua KBNN
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

Nguồn: Công văn số 5851/CTDAN-TTHT Ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng V/v hóa đơn có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT VÀ KÊ KHAI THUẾ GTGT

Nguồn: Công văn số 18599/CTBDU-TTHT Ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Cục thuế tỉnh Bình Dương V/v thuế suất thuế GTGT và kê khai thuế GTGT
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CỦA HÓA ĐƠN BỎ SÓT

Nguồn: Công văn số 5142/CTDAN-TTHT Ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng V/v kê khai bổ sung thuế GTGT đầu vào của hóa đơn bỏ sót.
lgoo vp

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT RA CHO DOANH...

Nguồn: Công văn số 4960/CTDAN-TTHT Ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng V/v chính sách thuế đối với DNCX bán sản phẩm sản xuất...
lgoo vp

CHÍNH SÁCH THUẾ VỀ VIỆC CHỈ TIÊU TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nguồn: Công văn số 18137/CTBDU-TTHT Ngày 04 tháng 07 năm 2024 của Cục thuế tỉnh Bình Dương V/v chính sách thuế
lgoo vp

CHÍNH SÁCH THUẾ KHI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguồn: Công văn số 17710/CTBDU-TTHT Ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Cục thuế Tỉnh Bình Dương V/v chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ HOÀN THUẾ GTGT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nguồn: Công văn số 8409/CTBRV-TTHT Ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v hoàn thuế GTGT và ưu đãi thuế dự án đầu tư.
Hóa đơn

THÔNG TIN THAM KHẢO

namecard ms hong - mat sau

Kê khai phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP (01/01/2024 -...

Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban...
namecard ms hong - mat sau

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT theo Luật Quản lý thuế năm 2019

Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020.
namecard ms hong - mat sau

Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng chịu thuế và không chịu thuế

namecard ms hong - mat sau

Phân bổ thuế GTGT dùng chung (Có ví dụ)

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ HIỆN HÀNH

namecard ms hong - mat sau

Thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

Nguồn: Tổng cục Thuế
namecard ms hong - mat sau

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT theo Luật Quản lý thuế năm 2019

Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020.
namecard ms hong - mat sau

Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng chịu thuế và không chịu thuế

namecard ms hong - mat sau

Phân bổ thuế GTGT dùng chung (Có ví dụ)

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.