gtgt 7
1. Thuế GTGT - Luật - Số: 01/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 4 năm 2016
2. Thuế GTGT - Nghị định - Số: 31/VBHN-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022
3. Thuế GTGT - Thông tư - Số: 21/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN

logo main

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN SỐ THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ SAU KHI CHI NHÁNH CHẤM DỨT HOẠT...

Số: 1569 / TCT - KK ngày 15 tháng 4 năm 2024 V/v chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động
logo main

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

Số: 1577 /TCT-KK ngày 16 tháng 4 năm 2024 V/v xác định trường hợp hoàn thuế GTGT của Công ty CP Hưng Việt
logo main

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

Số: 2073/CCT-TTTBTK ngày 01 tháng 4 năm 2024 V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
logo main

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THUẾ GTGT MỨC THUẾ SUẤT 0%

Số: 2269/CCT-TTTBTK ngày 08 tháng 4 năm 2024 V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT.
logo main

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Số: 3362/CCTKV-TTHT ngày 12 tháng 04 năm 2024 V/v giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
logo main

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG HÓA ĐƠN CỦA ĐƠN HÀNG PHẢI ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG, QUYỀN SỞ HỮU

Số: 3466/CTBRV-TTHT ngày 15 tháng 4 năm 2024 V/v nội dung hóa đơn.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.