vp%26partners slogan
4 banner trang chu dv dien tu

BẢNG GIÁ VP&PARTNERS

GÓI 1 NĂM

GÓI 2 NĂM

GÓI 3 NĂM

THÔNG TIN THÊM

easyca
1.386.000
2.046.000
2.310.000
Chữ ký số EasyCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ 770k/năm
win ca
1.369.500 (KM 6 tháng)
2.054.250 (KM 6 tháng)
2.310.000 (KM 6 tháng)
Chữ ký số WinCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ 660k/năm
1665644076-logo i-ca
1.369.500
2.062.500
2.310.000
Chữ ký số I-CA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  770k/năm
logo-nc-ca-2020
1.204.500
1.895.250
2.310.000
Chữ ký số NCCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  770k/năm
newtel-ca-logo-2
1.368.750
2.056.500
2.331.750
Chữ ký số Newtel-CA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  777k/năm
trust ca
1.363.500
2.038.500
2.331.000
Chữ ký số Trust-CA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  777k/năm
fast 2
1.369.500
2.054.250
2.334.750
Chữ ký số FastCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  778k/năm
logo-visnam
1.496.000
2.200.000
2.464.000
Chữ ký số ONECA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  821k/năm
viettel-ca
1.460.800
2.192.800
2.487.200
Chữ ký số Viettel-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  829k/năm
logo-300x132
1.461.600
2.191.200
2.485.600
Chữ ký số FPT-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  828k/năm
846 951 622 612 490 675 827 237 156 101 330 900 vnpt-ca
1.458.400
2.192.000
2.489.600
Chữ ký số VNPT-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  829k/năm
logo
1.462.400
2.194.400
2.486.400
Chữ ký số Vina-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  829k/năm
nacencomm
1.461.680
2.192.960
2.488.640
Chữ ký số CA2 (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  829k/năm
logo matbao
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Chữ ký số Matbao-CA (Giá gốc)
Giảm ...% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  ...k/năm
logo-bkavca
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Chữ ký số BKAV-CA (Giá gốc)
Giảm ...% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  ...k/năm

GÓI 1 NĂM

GÓI 2 NĂM

GÓI 3 NĂM

THÔNG TIN THÊM

easyca
973.500
1.633.500
2.145.000
Chữ ký số EasyCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  715k/năm
win ca
957.000
1.641.750
2.145.000
Chữ ký số WinCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  715k/năm
1665644076-logo i-ca
957.000
1.641.750
2.145.000
Chữ ký số I-CA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  715k/năm
logo-nc-ca-2020
957.000
1.648.500
2.062.500
Chữ ký số NCCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  687k/năm
newtel-ca-logo-2
956.250
1.644.000
2.181.750
Chữ ký số Newtel-CA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  727k/năm
trust ca
951.000
1.626.000
2.014.500
Chữ ký số TrustCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  671k/năm
fast 2
957.750
1.641.750
2.186.250
Chữ ký số FastCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  728k/năm
logo-visnam
985.600
1.689.600
2.147.200
Chữ ký số ONECA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  715k/năm
viettel-ca
1.020.800
1.752.800
2.327.200
Chữ ký số Viettel-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  775k/năm
logo-300x132
1.021.600
1.751.200
2.325.600
Chữ ký số FPT-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  775k/năm
846 951 622 612 490 675 827 237 156 101 330 900 vnpt-ca
1.018.400
1.752.800
2.329.600
Chữ ký số VNPT-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  776k/năm
logo
1.062.400
1.794.400
2.086.400
Chữ ký số Vina-CA (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  695k/năm
nacencomm
1.021.680
1.752.960
2.325.600
Chữ ký số CA2 (Giá gốc)
Giảm 20% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  775k/năm
logo matbao
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Chữ ký số MatbaoCA (Giá gốc)
Giảm ...% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  ...k/năm
logo-bkavca
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Chữ ký số BKAV-CA (Giá gốc)
Giảm ...% giá gốc
Đơn giá chỉ từ  ...k/năm

GÓI 1-300HĐ

GÓI 301-999HĐ

GÓI >= 1000HĐ

THÔNG TIN THÊM

phan-mem-hoa-don-dien-tu-easyinvoice
960.000 (300HĐ)
1.150.000 (500HĐ)
1.600.000 (1000HĐ)
EasyInvoice - Gold (Giá gốc)
Không có thời hạn sử dụng
win invoice-300x80 (1)
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
WinInvoice (Giá gốc)
Phí duy trì phần mềm 550k/năm
logo
1.450.000
1.650.000
2.050.000 (1000 tặng 300)
MeInvoice (Giá gốc)
Phí tính theo số lượng hóa đơn
Không giới hạn thời han
logo
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật

GÓI 1 NĂM

GÓI 2 NĂM

GÓI 3 NĂM

THÔNG TIN THÊM

a6
1.000.000
1.300.000
1.700.000
Chứng từ khấu trừ TNCN EasyPIT (Giá gốc)
Số chứng từ = Số năm * 100 CT
win invoice-300x80 (1)
1.100.000
1.430.000
1.870.000
Chứng từ khấu trừ TNCN Win
Không giới hạn số lượng
amis tncn 2
300.000/30 NS/1 Năm
600.000/60 NS/1 Năm
900.000/100 NS/1 Năm
AMIS Thuế TNCN (Giá gốc)
Phí tính theo số lượng nhân sự (NS)/năm
Không giới hạn số lượng chứng từ

GÓI 1 NĂM

GÓI 2 NĂM

GÓI 3 NĂM

THÔNG TIN THÊM

easyca
594.000
924.000
1.171.500
Chữ ký số EasyCA (Giá gốc)
Giảm 25% giá gốc
Đơn giá chỉ từ 390k/năm
cks misa 2
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Chữ ký số EasyCA (Giá gốc)
Giảm ..% giá gốc
Đơn giá chỉ từ ....k/năm

GÓI 1 NĂM

GÓI 2 NĂM

GÓI 3 NĂM

THÔNG TIN THÊM

misa bhxh
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Phần mềm khai AMIS BHXH (MISA)
easybook
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Phần mềm Kế toán Easybooks

GÓI 3 NĂM

easyca
2.310.000
win ca
2.310.000 (KM 6 tháng)
1665644076-logo i-ca
2.310.000
logo-nc-ca-2020
2.310.000
newtel-ca-logo-2
2.331.750
trust ca
2.331.000
fast 2
2.334.750
logo-visnam
2.464.000
viettel-ca
2.487.200
logo-300x132
2.485.600
846 951 622 612 490 675 827 237 156 101 330 900 vnpt-ca
2.489.600
logo
2.486.400
nacencomm
2.488.640
logo matbao
Đang cập nhật
logo-bkavca
Đang cập nhật
GÓI 3 NĂM
easyca
2.145.000
win ca
2.145.000
1665644076-logo i-ca
2.145.000
logo-nc-ca-2020
2.062.500
newtel-ca-logo-2
2.181.750
trust ca
2.014.500
fast 2
2.186.250
logo-visnam
2.147.200
viettel-ca
2.327.200
logo-300x132
2.325.600
846 951 622 612 490 675 827 237 156 101 330 900 vnpt-ca
2.329.600
logo
2.086.400
nacencomm
2.325.600
logo matbao
Đang cập nhật
logo-bkavca
Đang cập nhật

GÓI >= 500HĐ

phan-mem-hoa-don-dien-tu-easyinvoice
1.600.000 (1000HĐ)
win invoice-300x80 (1)
Đang cập nhật
logo
2.050.000 (1000 tặng 500)
logo
Đang cập nhật

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ KIỂM TRA CÁC NHÀ CUNG CẤP
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG CẤP PHÉP

zalo-icon
TƯ VẤN CHỮ KÝ SỐ, HÓA ĐƠN 1
Quý khách có thể liên hệ hotline/ zalo: 0888.944.884 hay ấn vào nút bên dưới để được chuyển đến zalo của tư vấn viên
zalo-icon
TƯ VẤN CHỮ KÝ SỐ, HÓA ĐƠN 2
Quý khách có thể liên hệ hotline/ zalo: 08888.4545.4 hay ấn vào nút bên dưới để được chuyển đến zalo của tư vấn viên
zalo-icon
TƯ VẤN CHỮ KÝ SỐ, HÓA ĐƠN 3
Quý khách có thể liên hệ hotline/ zalo: 08866.45454 hay ấn vào nút bên dưới để được chuyển đến zalo của tư vấn viên

VĂN BẢN TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.