anh bia 1

1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2023

2. Thuế TNCN - Luật - Số: 01/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 4 năm 2016
3. Thuế TNCN - Nghị định - Số: 31/VBHN-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022
4. Thuế TNCN - Thông tư - Số: 21/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN

logo main

GIẢM TRỪ GIA CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Số: 10755/CTBDU-TTHT ngày 17 tháng 4 năm 2024 V/v giảm trừ gia cảnh đối với người nước ngoài
logo main

CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TỔ CHỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI...

Số: 3083/CTBRV-TTHT Ngày 3 tháng 4 năm 2024 V/v chính sách thuế TNCN.
logo main

KHOÁN CHI TIỀN ĐIỆN THOẠI

Số: 45/TCT-TNCN ngày 04 tháng 01 năm 2018 V/v chính sách thuế TNCN đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại.
logo main

KHOÁN CHI TIỀN VĂN PHÒNG PHẨM, CÔNG TÁC PHÍ, ĐIỆN THOẠI, XĂNG XE

Số: 8771/CT-TTHT V/v khoản khoán chi tiền phụ cấp
logo main

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ SỐ THUẾ TNCN NỘP THỪA

Số: 11602/ CTHN - TTHT Ngày 03 tháng 05 năm 2024 V/v xử lý số thuế TNCN nộp thừa
logo main

HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ TNCN

Số: 24942/ CTHN - TTHT V/v hướng dẫn kê khai thuế TNCN
logo main

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CHI PHÍ LÀM THẺ VISA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số: 10785/CTBDU-TTHT Ngày 19 tháng 04 năm 2024 V/v thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ visa cho người lao động

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.