vp%26partners slogan gif
logo main

QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Số: 4579 /TCT-QLN ngày 16 tháng 4 năm 2024 V/v gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
logo main

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Số:10456/CTBDU-TTHT ngày 12 tháng 4 năm 2024 V/v thuế nhà thầu nước ngoài
logo main

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Số: 1473 /TCT-CS ngày 10 tháng 4 năm 2024 V/v sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
logo main

PHÁP LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)
logo main

PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)
logo main

PHÁP LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)
logo main

PHÁP LUẬT THUẾ NHÀ THẦU

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)
logo main

CÁC HIỆP ĐỊNH THUẾ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)
logo main

PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)

VĂN BẢN TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN

lgoo vp
NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỪ TỔNG CỤC THUẾ
Công văn Số: 49223/CTHN-TTHT Ngày 10 tháng 7 năm 2023 V/v khai thuế thông qua phương tiện điện tử
lgoo vp
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN
Theo công văn Số: 2768/TCT-PC ngày 26 tháng 7 năm 2021 V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
lgoo vp
HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
Ngày 28/6/2021 tôi đã gửi câu hỏi mã 116894 qua đường link (https://mof.gov.vn/hoidapcstc//home/cthoidap/116894) và nhận được câu trả lời của CCT...

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.