HỎI ĐÁP CSTC: Điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ của đại lý thuế

Nguồn: Tổng cục Thuế
Điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ của đại lý thuế

https://mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/120292

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển câu hỏi vướng mắc của ông Đặng Vinh Quang gửi đến Bộ Tài chính liên quan đến điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ của đại lý thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điều 104 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế:
“1.  Dịch vụ do đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo hợp đồng bao gồm:
a)  Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế;
b)  Dịch vụ tư vấn thuế;
theo quy định tại Điều 150của Luật này. Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”- Tại Điều 150 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định bổ sung một điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13:
“Điều 150. Bổ sung một điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13
Bổ sung Điều 70a vào sau Điều 70 trong Chương IV như sau:
“Điều 70a. Cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.”
- Tại Điều 22 Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 quy định về đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế quy định:
“Điều 22. Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:
Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật;
Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.
Có ít nhất một nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.”Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH Đại lý thuế Q.P.T (mã số thuế 0313873958) đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi đăng ký bổ sung cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ thì phải đáp ứng điều kiện có ít nhất một nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp. Công văn số 2007/CTTPHCM-TTHT ngày 16/3/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời Công ty TNHH Đại lý thuế Q.P.T là phù hợp với quy định hiện hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện theo quy định./.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.