KẾ TOÁN VIÊN, KIỂM TOÁN VIÊN

Số: 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2017 Thông tư quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-91-2017-TT-BTC-thi-cap-quan-ly-chung-chi-kiem-toan-vien-va-chung-chi-ke-toan-vien-362584.aspx

Accordion title 2

Accordion content 2.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.