CHÍNH SÁCH THUẾ MÔN BÀI VÀ QUY ĐỊNH VỀ NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI KHI TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Số: 10926/CTBDU-TTHT ngày 23 tháng 4 năm 2024 V/v thuế môn bài

Kính gửi: CÔNG TY TNHH Y.G.L VIỆT NAM
Địa chỉ: 289H1 Bình Nhâm 25, Khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm,
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
MST: 3700812066

Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản số 03/2024-CV ngày 02/04/2024 của Công ty TNHH Y.G.L Việt Nam về việc hướng dẫn chính sách thuế môn bài.

Qua nội dung văn bản nêu trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) quy định nguyên tắc khai thuế, tính thuế:

“Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

- Căn cứ Khoản 4 điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài:

“4. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.””

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời về nguyên tắc như sau:

Trường hợp nếu Công ty có văn bản gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh thì Công ty không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì Công ty phải thực hiện nộp lệ phí môn bài cả năm theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và đối chiếu với quy định tại các văn bản pháp luật để áp dụng thực hiện theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.
 

Tham khảo

Số: 10926/CTBDU-TTHT ngày 23 tháng 4 năm 2024
V/v thuế môn bài

https://binhduong.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/rZJfb4IwFMU_iw88kl4of-QRNnQiSoybk74sBYp2k6KzOvXTr8T4YkLcon1pbu7t75zeHETQHBFB93xBJa8FXak6Jc4HWN4g7s6mSdCbhDAIg_Hr0DNNGBtohggiuZBruURpxsWy2NViocGWS6ZBUefb41aySgNJD6raVUxIDWyHGg4wR3ddj-pWiUvdo11Hz13byFzKvMy0GvA65wVK_zT9fsspadotxwf1npxHLgQM1jMMYidJggnGT5Z7GWhnpMqD2-ah31cie85-0Juovyu13Ok_v_hyQwFmxp0KV_go8RXeGEX2cNoD0zYfi7_aD-A78REii1WdnWPLPzcb4qts1kKyg0Tzx4ZzXVVdfNS_ylGIrTTan4Kx3lyx3-n8AowbPN8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.