QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số: 1445/TCT-CS ngày 09 tháng 4 năm 2024 V/v lệ phí môn bài

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Tranding Việt Nam tại Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 

Trả lời công văn số 1502/2024-TCT ngày 15/02/2024 của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Tranding Việt Nam tại Hà Nội về lệ phí môn bài Văn phòng đại diện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 21 Điều 4 và Khoản 2 Điều 44 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội quy định (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021):

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

21. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”

 

Về lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện. Bộ Tài chính đã có công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016 và công văn số 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017 hướng dẫn: Trường hợp Văn phòng đại diện có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Đề nghị Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Tranding Việt Nam tại Hà Nội căn cứ quy định trên liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội và cung cấp hồ sơ cụ thể để được xác định Văn phòng có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hay không làm cơ sở để cơ quan thuế áp dụng chính sách thu lệ phí môn bải theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Tranding Việt Nam tại Hà Nội biết./.


Tham khảo

Số: 1445/TCT-CS 

V/v lệ phí môn bài

https://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/8b256ab7-4f62-471b-964c-f0502edd3c5c/CV+1445.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE8b256ab7-4f62-471b-964c-f0502edd3c5c

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.