QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

Số: 1667/TCT-CS ngày 22 tháng 4 năm 2024 V/v lệ phí môn bài

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 

    Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7978/CTBRV-KK ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện của Công ty TNHH ORIFLAME Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

    - Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ:

    "Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

    Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:


    ...6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có) ..."

    - Tại Khoản 12 Điều 4 và Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội quy định (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021):

    "Điều 4. Giải thích từ ngữ

    21. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

    Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

    2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. "

    Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Văn phòng đại diện của Công ty TNHH ORIFLAME Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định nêu trên và kiểm tra tình hình cụ thể Công ty có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hay không làm cơ sở để áp dụng chính sách thu lệ phí môn bài theo đúng quy định của pháp luật.

    Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Tham khảo

Số: 1667/TCT-CS ngày 22 tháng 4 năm 2024
V/v lệ phí môn bài

https://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/e8f3a7e0-d94c-42d8-9e91-561834cfdf61/CV+1667.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEe8f3a7e0-d94c-42d8-9e91-561834cfdf61

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.