QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỜI ĐIỂM CHUYỂN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ NHÀ THẦU THEO THÁNG

Nguồn: Công văn Số 6917/CTBRV-TTHT ngày 04 tháng 07 năm 2024 Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. V/v chính sách thuế nhà thầu.
Kính gửi: Công ty TNHH YOUNGWIRE VT.
Địa chỉ: Lô 29, Đường Đ.10, KCN Châu Đức, Thôn Quảng tây, xã Nghĩa thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mã số thuế: 3502409465.
                               
Trả lời văn bản số 001/CV-YWVT ngày 21/06/2024 (Cục Thuế nhận ngày 28/06/2024) của Công ty TNHH YOUNGWIRE VT về việc hướng dẫn thời điểm chuyển kê khai và nộp thuế nhà thầu theo tháng, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:n) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài) áp dụng theo phương pháp trực tiếp; thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài áp dụng theo phương pháp hỗn hợp khi bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì được khai theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.

…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, về việc khai thuế nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy định tại điểm n, khoản 4, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để Công ty TNHH TNHH YOUNGWIRE VT được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.