PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)

PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU
Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:
Văn bản hợp nhất:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-BTC-2022-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Thue-xuat-nhap-khau-511234.aspx
*** Nghị định: 
Văn bản hợp nhất:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Van-ban-hop-nhat-09-VBHN-BTC-2015-hop-nhat-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-278105.aspx
*** Thông tư
Văn bản hợp nhất:

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.