CÔNG VĂN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tổng hợp công văn (Cập nhật ngày 30/3/2023)

CÔNG VĂN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Tổng hợp các Văn bản thuế thu nhập cá nhân
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Bộ Tài chính:
1. Văn bản hợp nhất:

*** Tổng cục Thuế: 
1. Văn bản hợp nhất:

*** Cục Thuế:
1. Văn bản hợp nhất:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-6460-CT-HTr-nguoi-phu-thuoc-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nguoi-lao-dong-Chi-nhanh-Ha-Noi-303133.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-42304-CT-TTHT-2018-chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-hop-dong-giao-khoan-Ha-Noi-389652.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.