KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, TÍNH TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THẾ NÀO?

Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động với tổng mức trả thu nhập từng lần dưới 2 triệu đồng thì cá nhân có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?
Đơn vị có phải kê khai về các khoản chi trả này trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập năm không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

… i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết"

Căn cứ quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động với tổng mức trả thu nhập từng lần dưới 2 triệu đồng thì cá nhân đó không thuộc trường hợp phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi nhận thu nhập.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC vào Phụ lục Bảng kê chi tiết theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

Đề nghị bà Linh nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng quy định. Nếu có vướng mắc, bà liên hệ Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế) và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu thực tế liên quan để cơ quan thuế có cơ sở giải đáp.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.