QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TỔ CHỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THAM QUAN NGHỈ MÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
Địa chỉ: số 256 đường 27 tháng 4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Mã số thuế: 3500100424.

 
Trả lời văn bản số 142/CV-CSTN ngày 25/03/2024 (Cục Thuế nhận ngày 29/03/2024 theo phiếu chuyển số 397/PC-TCT ngày 29/03/2024 của Tổng cục Thuế) của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

“Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.3) Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ, cụ thể như sau:

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cả nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cả nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

...";

 

Căn cứ các quy định trên, về việc xác định thu nhập chịu thuế và không chịu thuế TNCN đối với khoản chi tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát thì Công ty thực hiện theo quy định tại tiết đ.3.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 THAM KHẢO

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.