QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN CHO THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam.
Địa chỉ: Số 59 đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mã số thuế: 3500581534.

Trả lời văn bản số TOS/2024/126 ngày 12/6/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho thuyền viên làm việc tại nước ngoài, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định như sau:

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:4. Bổ sung điểm r khoản 1 Điều 3

“r) Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.”

…”;

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển; quy định giải thích từ ngữ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh vận tải biển là việc sử dụng tàu biển để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý.

2. Vận tải biển quốc tế là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài.”.

Căn cứ các quy định trên, về việc xác định các khoản thu nhập được miễn thuế từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam thì Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính). Công ty căn cứ hoạt động, hồ sơ thực tế, đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật và hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.