QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CHI PHÍ LÀM THẺ VISA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số: 10785/CTBDU-TTHT Ngày 19 tháng 04 năm 2024 V/v thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ visa cho người lao động

Kính gửi: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Nhà xưởng 1, lô F6 (khu 3), đường D2 và D9, khu công nghiệp
Rạch Bắp, xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
MST: 3702619124


Cục Thuế nhận được văn bản số 01.2024-ZC ngày 02/04/2024 của CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM) (gọi tắt là “Công ty”) vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 của Quốc hội);
- Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
- Căn cứ Điều 15, Điều 16, Điều 35 và Điều 37 (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 15, Điều 1 Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội) Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 của Quốc hội.
- Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2014/TCT-TNCN ngày 18/5/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn như sau:
+ Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài do người sử dụng lao động chi trả để người lao động nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại các tổ chức Việt Nam là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.
+ Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài do người sử dụng lao động chi trả thay cho người lao động và lợi ích được hưởng của người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.

Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

 

 THAM KHẢO

Số: 10785/CTBDU-TTHT Ngày 19 tháng 04 năm 2024
V/v thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ visa cho người lao động

https://binhduong.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/rZLNbsIwEISfhUOOkTd2EvAxaYEmBCJES4kvVf5xS5xQDAWevo4QFyREK_DFWu36m_FqEEMLxES842UseS3ilaojZn-ASb2gN5-F7mDaB6_vTl5HFGOYGGiOGGKpkI1coijhYplta1FqsOEy1yCr081hI_NKAxnvVbWtciE1gCQvSGpZOomB6qaNiZ4U1NIpMUhm9TA1bNqCm5RnKPrT9Pstp6xtXzkOqPfsNHImEDCfwQvsMHSnhDyZ3fPAdUakPHSveRgOlciO5z_oTdTflVru7J9ffLmhAHPjToULvB86Cm-MfWs0GwC28GPxF_sBcifeR6xc1ckptvxzvWaOymYtZL6XaPHYcDZV1SMH_asY94kZ-bujO9HbK3A6nV-mGtOF/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.