QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ SỐ THUẾ TNCN NỘP THỪA

Số: 11602/ CTHN - TTHT Ngày 03 tháng 05 năm 2024 V/v xử lý số thuế TNCN nộp thừa

Kính gửi: CÔNG TY TNHH HUAYUAN (VIETNAM) MACHINERY
Địa chỉ: Số 18 VSIP II đường Dân chủ, KCN Việt Nam - Singapore, phường Hòa Phủ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3701731109

Cục Thuế nhận được văn bản số 03/2024/HY ngày 16/04/2024 của CÔNG TY TNHH HUAYUAN (VIETNAM) MACHINERY (gọi tắt là “Công ty) vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 quy định xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;
- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa,
- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định về hoàn thuế TNCN như sau:
"Điều 28. Hoàn thuế

1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mà số thứ tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
..."

Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty có số thuế TNCN đã nộp thừa vào ngân sách nhà nước thì Công ty được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn cụ thể tại Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT- BTC ngay 29/9/2021 của Bộ Tài chính nêu trên.
Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình hoạt động kinh
doanh thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.
Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty  biết
để thực hiện đúng quy định.

 THAM KHẢO

Số: 11602/ CTHN - TTHT Ngày 03 tháng 05 năm 2024
V/v xử lý số thuế TNCN nộp thừa

https://binhduong.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/rZJfb4IwFMU_iw88kt5S_vkImzpQIcbNSV8WhILdpOioTv30KzG-mBi3aF-am3v7O6c3B1E0R1SkO16mktciXak6ofYHmN1g5M6msd-f9CDo-dHrsGsYEGE0QxTRTMi1XKJkwcUy39ai1KDhkmmQ11lzaCSrNJDpXlXbigmpASMOyRjBOk4tSzfdwtW7hmPrKXatAhM7c3LSgtcZz1Hyp-n3W05p275yPFDv6WnkTCBgPkMwsuPYnxDyZDrngeuMRHlwrnkYDJTIjrMf9Cbq70otd_rPL77cUIAZvlPhAh_GnsLjcWgNp30wLOOx-Iv9ALkTHyJarurFKbb8c7OhnspmLSTbSzR_bDjXVeWSg_5VjHvETMLd0Y_09hp5nc4vNK1zHA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.