QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ TNDN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

Số: 3029/CTBRV-TTHT Ngày 01 tháng 04 năm 2024 V/v ưu đãi thuế TNDN.
 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử QUANYI Việt Nam.
Địa chỉ: Nhà xưởng số A3, Đường Đ.02A-Đ.13 KCN Châu Đức, Xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mã số thuế: 3502515336.

 

    Trả lời văn bản số 01-24 QY/CV ngày 22/03/2024 (Cục Thuế nhận ngày 25/03/2024) của Công ty TNHH Điện tử QUANYI Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Tại Điều 15 quy định Thuế suất ưu đãi:
“…
3. Thuế suất 20% trong thời gian mười năm áp dụng đối với:
a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại các Điểm a, b Khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%.
…”;
- Tại Điều 16 quy định miễn thuế, giảm thuế:
“…
3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).
…”;
Căn cứ Phụ lục III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (Kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ):

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

40
 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyện Côn Đảo


Thị xã Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc


Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế TNDN:

Tại Khoản 3 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
“5. Về dự án đầu tư mới:
a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.
...
Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:
...
c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.
…”;
Căn cứ Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, về ưu đãi thuế TNDN thì Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên nếu đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan. Trường hợp không đáp ứng các quy định của pháp luật thì không được ưu đãi theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để Công ty TNHH Điện tử QUANYI Việt Nam được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
 

Số: 3029/CTBRV-TTHT Ngày 01 tháng 04 năm 2024
V/v ưu đãi thuế TNDN.

https://brvt.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/rZJLb4JAFIV_iwuWZC7Dewkp8hAxDZXKbBoY0dLKQ5lS7a_vEOPGhNhGZzO5uWe-c-fmIIJWiNRZX24zVjZ1tuN1SrQ3UEw_NJJ4YU-fHfAdO3qZmRhDJKEEEURozVr2jtL80DMBupIVAqwb2p06VlQCsOzIq6-qqHlXMwxdpxmIOd7ookJBEg1Nz0Qzl3KDYjWXMR2YLS3XKP2T-vXWkGRojxwL-HtyllwIgWep4IeqF8lPGnaX2kUwzkj5DPrYDK7LTfqy-EbLujlUfK_xP7_o3XCARLrT4QofLCyOl-aBOoungFX8WPzVfkC-Ex8gst01-Tmx5cd-Tywey6ZmxZGh1cNy2VaVIZ_Ez83ckZU06H_sSByu0JpMfgFika3w/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.