QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục Quản lý Lao động ngoài nước
(Địa chỉ: 40B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0103155238)


Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 455/PC-TCT của Tổng cục Thuế chuyển văn bản hỏi của Cục Quản lý Lao động ngoài nước (sau đây gọi là “Cục”) đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Tại Điều 2. Người nộp thuế

+ Tại Điều 3. Phương pháp tính thuế

+ Tại Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế

+ Tại Điều 5. Doanh thu

“1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp Cục có khoản thu nhận được từ việc thực hiện Bản ghi nhớ, thỏa thuận với bên Tổ chức Dịch vụ và Phúc lợi Quốc Tế Nhật Bản (Tổ chức nước ngoài), dùng để thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức tuyển chọn, quản lý, ... cho các ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, thì doanh thu để tính thuế TNDN bao gồm cả khoản thu được nhận trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Cục có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn chính sách thuế của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cục được biết và thực hiện./.

 
 

THAM KHẢO

 

 


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.