QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN

Số: 1879/TCT - CS Ngày 07 tháng 05 năm 2024 V/v chính sách thuế TNDN

                                                                        Kính gửi:  - Cục Thuế tỉnh Long An

                                                                                          - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

                                                                   - Công ty TNHH Lote Global Logistics Việt Nam. (ĐC/: Lô 1, đường                                                                     số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

 

    Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2024/KT-THUE ngày 22/02/2024 của Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam vướng mắc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

    - Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

    "Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

    2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:.

    2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

    Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

    Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư.

    Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư".

    - Liên quan đến trường hợp của Công ty TNHH Lote Global Logistics Việt nam, Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 4305/CTLAN-TTHT ngày 2/11/2023, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có công văn số 13515/CTDON-TTHT ngày 5/12/2023 trả lời Công ty (Bản photo copy các công văn đính kèm).

    Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị được biết./.

THAM KHẢO

Số: 1879/TCT - CS Ngày 07 tháng 05 năm 2024
V/v chính sách thuế TNDN

https://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/df55e40c-073f-45a6-a4f9-7b7498489f62/CV+1879.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEdf55e40c-073f-45a6-a4f9-7b7498489f62

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.