QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHI PHÍ TÍNH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
Địa chỉ: Tầng 3-Tòa nhà Hodeco Plaza, Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mã số thuế: 3500444601.


Trả lời văn bản số 223/CV.PTN ngày 20/5/2024 của Công Ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Công ty) về việc chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông (XDCSHTGT), Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiêp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, …2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này).

…”;

Theo công văn số 4576/UBND-VP ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư (kèm theo hồ sơ của văn bản số 112/CV.PTN ngày 25/3/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chi phí tính thuế TNDN đối với khoản chi phí đầu tư XDCSHTGT);

Theo nội dung công văn số 6158/UBND-VP ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phương án đầu tư đoạn đường tiếp nối đường quy hoạch 81 đang thi công trong khu tái định cư và nhà ở xã hội Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (kèm theo hồ sơ của văn bản số 112/CV.PTN ngày 25/3/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chi phí tính thuế TNDN đối với khoản chi phí đầu tư XDCSHTGT); có nêu:“… 1. Thống nhất chủ trương đầu tư đoạn tuyến còn lại của đường quy hoạch 81 có chiều dài khoảng 485m theo đúng quy hoạch xây dựng thị xã Phú Mỹ với phương án ngân sách nhà nước hỗ trợ phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, Công ty Cổ phần Phát triển nhà chi trả toàn bộ kinh phí xây dựng và các chi phí tư vấn thiết kế khác có liên quan.”.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo tại văn bản số 112/CV.PTN ngày 25/3/2024 nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện chủ trương huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư tại công văn số 4576/UBND-VP ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì khoản chi trả toàn bộ kinh phí xây dựng và các chi phí tư vấn thiết kế khác có liên quan đến đoạn đường tiếp nối đoạn đường quy hoạch 81 nêu trên thuộc trường hợp các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


 

THAM KHẢO

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.