THUẾ TNCN: CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN CÓ BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO PHÁT HÀNH, CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU CHO CƠ QUAN THUẾ KHÔNG?

Nguồn: Công văn số 2573/CTTPHCM-TTHT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 03/2023/CV-UV ngày 02/02/2022 của Công ty TNHH Nệm Ưu Việt (Công ty) về việc đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:
+ Tại Điều 32 quy định về nội dung chứng từ:
+ Tại Điều 33 quy định về định dạng chứng từ điện tử:
 Căn cứ Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/07/2022 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.
Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022 của Tổng Cục Thuế Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế:
+ Tại mục 14 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TCT, bổ sung Mục IV Phần IV Quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 quy định định dạng dữ liệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
+ Tại điểm 4 mục 16 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TCT quy định.
Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có hướng dẫn như sau:
Từ 01/07/2022, Công ty sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, tự xây dựng hệ thống phần mềm đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, định dạng dữ liệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Quyết định 1510/QĐ-TCT và không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử cho cơ quan thuế đến khi có thông báo mới. Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo Công ty biết và thực hiện.





VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.