PHÁP LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Số: 20/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Van-ban-hop-nhat-20-VBHN-VPQH-2020-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-457861.aspx


*** Nghị định:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Số: 39/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Số: 80/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-366561.aspx

*** Thông tư

 

Số: 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2022)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-06-2022-TT-BKHDT-huong-dan-Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-514234.aspx

Số: 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2021)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-07-2020-TT-BKHCN-thanh-lap-co-so-uom-tao-doanh-nghiep-nho-va-vua-khoi-nghiep-sang-tao-460313.aspx


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.