DOANH NGHIỆP BỊ MẤT HỒ SƠ SỔ SÁCH, HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 
TỔNG HỢP CƠ SỞ PHÁP LÝ
Số: 4089/TCT-CS ngày 27 tháng 11 năm 2013 V/v doanh nghiệp bị cháy hóa đơn, chứng từ

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-4089-TCT-CS-nam-2013-doanh-nghiep-bi-chay-hoa-don-chung-tu-228498.aspx

Xử lý trong trường hợp mất chứng từ kế toán

https://gonnapass.com/xu-ly-trong-truong-hop-mat-chung-tu-ke-toan/

Số: 2368/TCT-CS ngày 2 tháng 7 năm 2010  hướng dẫn về phương pháp tính thuế và xác định ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp bị mất hồ sơ sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2368-TCT-CS-tra-loi-chinh-sach-thue-doanh-nghiep-bi-mat-ho-so-108743.aspx​

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.