PHÁP LUẬT BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)

PHÁP LUẬT BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:
1.1. Luật số: 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015/Luật an toàn, vệ sinh lao động/Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx​

*** Nghị định: 
1. Văn bản hợp nhất: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-88-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-An-toan-ve-sinh-lao-dong-ve-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-448472.aspx?anchor=dieu_4

 

*** Thông tư
1. Văn bản hợp nhất: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-28-2021-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-An-toan-ve-sinh-lao-dong-502014.aspx?anchor=dieu_9

 

Căn cứ đóng Bảo hiểm TNLĐ-BNN: Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.