PHÁP LUẬT AN NINH MẠNG

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật

*** Luật:
1. Luật số: 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018/Luật An ninh mạng: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-an-ninh-mang-2018-351416.aspx

*** Nghị định: 
1. Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân/Số: 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-13-2023-ND-CP-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-465185.aspx

 

*** Thông tư
1. 


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.