PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)
*** Luật:
Luật số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Luật Chứng khoán/Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Luat-Chung-khoan-nam-2019-399763.aspx*** Nghị định: 
Số: 09/VBHN-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2022 VBHN Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Van-ban-hop-nhat-09-VBHN-BTC-2022-Nghi-dinh-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-chung-khoan-514363.aspx

Số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-155-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Chung-khoan-461323.aspx


*** Thông tư
Số: 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 Thông tư hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-98-2020-TT-BTC-huong-dan-hoat-dong-va-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-461197.aspx

Số: 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-99-2020-TT-BTC-huong-dan-hoat-dong-cua-cong-ty-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-461198.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.