PHÁP LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)

PHÁP LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:

Luật Giao dịch điện tử số: 20/2023/QH15  ngày 22 tháng 6 năm 2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-Giao-dich-dien-tu-2023-20-2023-QH15-513347.aspx

Số: 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật này quy định về giao dịch điện tử

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Giao-dich-dien-tu-2005-51-2005-QH11-6922.aspx*** Nghị định: 
 

Số: 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-130-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-358259.aspx

Accordion title 2

Accordion content 2.

 

*** Thông tư
 

Số: 16/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2019 Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-16-2019-TT-BTTTT-Danh-muc-bat-buoc-ap-dung-ve-chu-ky-so-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-430710.aspx

Số: 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-185-2019-TT-BQP-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-Chinh-phu-430756.aspx


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.