PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN

LUẬT

1. Luật khiếu nại Số: 03/VBHN-VPQH ngày 06 tháng 8 năm 2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-VPQH-2021-Luat-khieu-nai-524468.aspx

2. Luật tố cáo Số: 10/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Van-ban-hop-nhat-10-VBHN-VPQH-2020-Luat-To-cao-457497.aspx

3. Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx

 

---------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

---------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ

1. 

.

2. 

.

 


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.