Vụ 524 doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1770/CAT-CSKT ngày 29/3/2023 của Công an tỉnh Phú Thọ về đề nghị chỉ đạo phối hợp phòng ngừa tội phạm mua, bán trái phép hóa đơn điện tử. Theo đó, Cơ quan Công an Phú Thọ điều tra, phát hiện Nguyễn Minh Tú và các cá nhân khác đã thực hiện hành vi mua doanh nghiệp để phát hành hóa đơn, bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
Liên quan đến nội dung trên đây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ tại khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
Căn cứ tại Điều 47, khoản 2 Điều 136, Điều 143 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.
Căn cứ tại khoản 2 Điều 4, Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3, điểm e và g khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Để rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện:

1. Tiếp tục rà soát, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 129/TCT-TTKT ngày 9/11/2022, Công văn số 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 để kịp thời báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng cục Thuế theo đúng quy định.

2. Ngoài ra, các Cục Thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn xuất bán ra của 524 doanh nghiệp tại Phụ lục số 1 (gọi chung 524 doanh nghiệp) đính kèm công văn này.
- Trường hợp phát hiện doanh nghiệp thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu..
Đề nghị Cục Thuế căn cứ hành vi vi phạm thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật để kịp thời xử lý về thuế theo đúng quy định hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.
- Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thuộc danh sách 524 doanh nghiệp tiến hành rà soát, nếu phát hiện doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp ở địa phương khác đã phát hành trong năm 2020, năm 2021, năm 2022, không có trong dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế thì kịp thời có văn bản thông báo gửi đến cơ quan thuế liên quan, tiến hành nhập thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn để phối hợp, đối chiếu, rà soát, xử lý theo quy định.
- Tổng cục Thuế chuyển các Phụ lục đính kèm Công văn này gồm:
+ Phụ lục số 1: Danh sách 524 doanh nghiệp.
+ Phụ lục số 2. Bảng kê hóa đơn sử dụng của 524 doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.
+ Phụ lục số 3: Bảng tổng hợp kết quả rà soát, xử lý về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp.
Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn tổng hợp theo Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 đính kèm công văn này gửi bản giấy về Tổng cục trước ngày 30/06/2023 (file mềm gửi về địa chỉ pttha@gdt.gov.vn.).
- Để hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện rà soát hóa đơn, Tổng cục Thuế gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp được khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử trong năm 2021, năm 2022 phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý, gồm:
+ Dữ liệu hóa đơn điện tử bán ra của 524 doanh nghiệp (mst) phân tách file theo Cơ quan thuế Hà Nội, Cơ quan thuế Hồ Chí Minh quản lý.
+ Danh sách doanh nghiệp (mst) có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý;
+ Danh sách doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp nhưng không phân tách theo cơ quan thuế quản lý do mst tại trường “NMMST” không tra cứu được thông tin cơ quan thuế quản lý ở ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đối chiếu với doanh nghiệp quản lý tại địa phương để rà soát.
Đề nghị các Cục Thuế có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử pttha@gdt.gov.vn thông báo đầu mối nhận file dữ liệu hóa đơn điện tử (họ và tên, chức vụ, phòng/ban, số điện thoại di động, địa chỉ email nội bộ ngành). Liên hệ Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế (đ/c Phạm Thị Thanh Hà, số điện thoại 0989957255).

3. Cơ quan thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

THAM KHẢO
Phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/phat-hien-524-doanh-nghiep-ban-hoa-don-khong-hop-phap-hoa-don-khong-1491910930

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị giải trình nếu có hóa đơn liên quan đến 524 DN có rủi ro cao về thuế

https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/193bb40e-b980-4a3b-8576-e1162d0ddb60

Số: 11797/BTC-TCT ngày 10 tháng 02 năm 2014 Bộ Tài chính V/v Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-1752-BTC-TCT-2014-quan-ly-thue-doi-voi-doanh-nghiep-co-rui-ro-cao-ve-thue-220934.aspx

Số: 11797/BTC-TCT ngày 22 tháng 8 năm 2014 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn và bổ sung nội dung công văn số 1752/BTC-TCT

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-11797-BTC-TCT-2014-huong-dan-bo-sung-1752-BTC-TCT-quan-ly-doanh-nghiep-rui-ro-cao-ve-thue-248222.aspx

Số: 307/CT-TTHT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Cục Thuế Bình Phước

https://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-khdn/2833/Logo/307-cuc-thue.pdf

Số: 1798/TCT-TTKT ngày 16 tháng 5 năm 2023 Tổng cục Thuế V/v rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp.

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1798-TCT-TTKT-2023-ra-soat-xu-ly-hoa-don-khong-hop-phap-567338.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.