CHÍNH SÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT CHO HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguồn: Công văn số 6311/CTBRV-TTHT Ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chính sách thuế GTGT.
Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
Địa chỉ: số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mã số thuế: 3500101298.

Trả lời văn bản số 206/CT-TCKT ngày 10/06/2024 (Cục Thuế nhận ngày 18/06/2024) của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Công ty) về việc kê khai thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BĐS, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ:

“Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

3. Khai thuế, nộp thuế:b) Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

b.1) Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng và nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng.

b.2) Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

...”;

Căn cứ các quy định nêu trên, theo trình bày của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thì đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính thì thực hiện theo quy định về kê khai và nộp thuế tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.