PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)

PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật thuế
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:
1. Văn bản hợp nhất:
Văn bản hợp nhất Số 01/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Thuế giá trị giá tăng: https://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=27991 
1. Văn bản hợp nhất:
Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-31-VBHN-BTC-2022-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-548209.aspx
*** Thông tư
1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-21-VBHN-BTC-2021-Thong-tu-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-504521.aspx
2. Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-24-VBHN-BTC-2022-Thong-tu-thue-gia-tri-gia-tang-ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-537489.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.