QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ SUẤT 0%

Số: 2073/CCT-TTTBTK ngày 01 tháng 4 năm 2024 V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
 

Kính gửi: Công ty TNHH TM VT Chính Đức.
Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mã số thuế: 3502384796

 

Trả lời văn bản số 01/2024/CV của Công ty TNHH TM VT Chính Đức (sau đây gọi tắt là Công ty) gửi đến Chi cục Thuế ngày 27/03/2024 nội dung về áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, về vấn đề này, Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về thuế suất 0% như sau:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

… b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ Cụm Cảng KCN Phú Mỹ đi giao tại nhà máy Cart Tire (Campuchia) (hoạt động vận chuyển vừa diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, vừa diễn ra ở nước ngoài) thì thuế suất 0% chỉ được áp dụng đối với phần doanh thu phát sinh trong khu phi thuế quan hoặc phát sinh tại bên ngoài Việt Nam.

Điều kiện áp dụng thuế suất 0%, Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TM VT Chính Đức được biết và thực hiện./.

 

 THAM KHẢO

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.