QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT NĂM 2024

Kính gửi: Công ty TNHH DVKT An Phát Đạt.
Địa chỉ: 14 Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mã số thuế: 3502281208


Trả lời văn bản số 01/2024/CV của Công ty TNHH DVKT An Phát Đạt (sau đây gọi tắt là Công ty) gửi đến Chi cục Thuế ngày 27/03/2024 nội dung về xác định thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, về vấn đề này, Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


Căn cứ khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội quy định:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng xây dựng công trình với khách hàng mà hợp đồng có quy định về việc thanh toán theo tiến độ các hạng mục, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành thì Công ty phải lập hóa đơn đối với từng hạng mục, công việc hoàn thành theo hợp đồng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp Công ty cấp dịch vụ thuộc đối tượng được áp dụng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì phần doanh thu được lập hóa đơn trong thời gian từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 được áp dụng giảm thuế GTGT theo quy định. Phần doanh thu phát sinh sau ngày 30/6/2024 thì không được áp dụng giảm thuế GTGT kể cả phần công việc đã được nghiệm thu từ ngày 30/6/2024 về trước nhưng lập hóa đơn sau ngày 30/6/2024.

Chi cục Thuế trả lời để Công ty TNHH DVKT An Phát Đạt được biết và thực hiện./.

 THAM KHẢO

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.