QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG HÓA ĐƠN CỦA ĐƠN HÀNG PHẢI ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG, QUYỀN SỞ HỮU

Số: 3466/CTBRV-TTHT ngày 15 tháng 4 năm 2024 V/v nội dung hóa đơn.

Kính gửi: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nghĩa.
Địa chỉ: Số 92-94 Ba Cu, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mã số thuế: 3500421259.

 

Trả lời văn bản số 02/2024/CV-Nghia Co.,Ltđ ngày 01/4/2024 của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nghĩa (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc nội dung hóa đơn, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Tại Điều 10 quy định nội dung hóa đơn:

“…

6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

a) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ

- Tên hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại Samsung, điện thoại Nokia…). Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: Số khung, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một ngôi nhà…

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đăt bên phải trong ngoăc đơn ( ) hoăc đăt ngay dưới dòng tiếng Viêt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Viêt. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.


…”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì nội dung trên hóa đơn điện tử phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nghĩa được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 THAM KHẢO

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.