QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Số: 3362/CCTKV-TTHT ngày 12 tháng 04 năm 2024 V/v giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại Khánh Cường
         Địa chỉ: Số 15L4 khu đồi 2, đường Bình Giã, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Mã số thuế: 3501819927

 

Phúc đáp văn bản số CV 01-KC ngày 03/4/2024 của Công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại Khánh Cường (Công ty) về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Tại Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại…

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.


…”

- Tại Điều 3 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.”

 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

 

Cấp 1
(1)

Cấp 2
(2)

Cấp 3
(3)

Cấp 4
(4)

Cấp 5 
(5)

Cấp 6
(6)

Cấp 7
(7)

Tên sản phẩm
(8)

Nội dung
(9)

Mã số HS (áp dụng đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu) 
(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú:

- Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

- Đối với mã số HS ở cột (10): Các mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng trong Chương 02 chữ số, nhóm 04 chữ số hoặc 06 chữ số bao gồm tất cả các mã hàng 08 chữ số trong Chương, nhóm đó.

- Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10), thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.”


Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hoá, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Trường hợp thuộc quy định chi tiết tại Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì không được giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nêu trên.

Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo trả lời Công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại Khánh Cường biết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

(Người nộp Thuế truy cập vào trang web của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại địa chỉ: http://brvt.gdt.gov.vn để tìm hiểu thêm các  thông tin, chính sách thuế mới và các văn bản trả lời liên quan đến các chính sách thuế được Cục Thuế cập nhật thường xuyên, liên tục.)

 

 THAM KHẢO

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.