THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729

DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2023

http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2023/13-HDGSN%20Kinh%20te-DMTC%202023_0001(2).pdf

DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2023

http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2023/14-HDGSN%20Luat%20hoc-DMTC%202023_0001(2).pdf

Tạp chí Khoa học pháp lý - ĐH Luật TP Hồ Chí Minh (1)

https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/?fbclid=IwAR0Y7myohGTFLf8lG6VBIYPDhKN34VJUQx2dOyUWtpQ0YbgtnHMwrAqomEQ

Tạp chí Luật học - ĐH Luật Hà Nội (1)

https://tapchi.hlu.edu.vn/

Tạp chí Thuế (0,5)

https://thuenhanuoc.vn/

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (ĐH Luật. ĐH Huế; 0,5)

https://tapchi.hul.edu.vn/index.php/jl/index

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (0,75)

http://www.lapphap.vn/Pages/TrangChu.aspx


 

Tin liên quan

Tin liên quan

Không có tin tức nào !

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.